Каква Европа? Моите въпроси към кандидатите за евродепутати

На 26 май ще се състоят изборите за Европейски парламент. Ще дам гласа си на кандидат/ка, който/ която отговори по убедителен за мен начин на следните въпроси:

  1. Какви политики трябва да предприеме ЕС по отношение на миграцията и бежанците?
  2. Какви политики държавата ни трябва да предприеме по отношение на борбата с насилието над жени и сексуалното насилие? Трябва ли България да ратифицира Истанбулската конвенция и защо?
  3. Какви политики за преодоляване на образователната, жилищната и социалната сегрегация на роми трябва да бъдат предприети на национално и европейско равнище?
  4. Каква е Вашата позиция по т.нар. “Пакет Макрон”? Защитава ли той интересите на европейските работници, предлагайки им по-добри условия на труд, или е насочен към налагане на корпоративни интереси на западноевропейските фирми, които са в ущърб на превозвачите от Източна Европа?
  5. Какви трябва да бъдат отношенията на ЕС с Русия? Заплаха ли е Русия за европейската сигурност? Как гледате на енергийната обвързаност на Европа с Русия? Преувеличена или реална е заплахата от хибридни атаки и манипулация на общественото мнение чрез пропагандни съобщения?
  6. Какво е отношението Ви към ембаргото на ЕС спрямо Русия? При какви условия то трябва да бъде продължавано, респ. да отпадне?
  7. Как гледате на идеята за въвеждане на обща европейска минимална ставка за облагане на фирми със седалище в ЕС? Считате ли 10-процентното данъчно облагане в България за справедливо, респ. за икономически оправдано?
  8. Провеждането на екологични политики е необходимост. То обаче е скъпо и ще удари най-силно по-бедните страни в ЕС и хората с най-ниски доходи. Какви мерки по отношение на екологията трябва да предприеме ЕС и как те могат да бъдат направени социално поносими?
  9. Как ЕС трябва да се противопостави на популизма и екстремизма? Какви мерки бихте препоръчали в тази посока?
  10. Каква е Вашата лична визия (мечта) за Европа: Европейски съединени щати, Европейски общ пазар, състоящ се от независими национални държави, друга форма на сътрудничество?